Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Ankieta dotycząca przedsięwzięcia "Integracja grup społecznych poprzez sport i rekreację na terenie miasta Krosna"


Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa.


„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

 

W ramach projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO" Fundacja Ultra wraz z miastem Krosnem zrealizuje w ciągu najbliższych dwóch lat 1 000 godzin bezpłatnych zajęć i warsztatów sportowych dla mieszkańców pod okiem wykwalifikowanych zawodników, instruktorów i trenerów. Teraz wspólnie możemy wybrać maksymalnie dziesięć dyscyplin, które będziemy doskonalić/uprawiać/trenować przez najbliższe miesiące. Aby jak najlepiej dostosować wybór dyscyplin do upodobań i zapotrzebowania mieszkańców, chcemy poznać Twoje oczekiwania. Wybierz sport, który wydaje Ci się najbardziej interesujący i który chciał(a)byś doskonalić/uprawiać/trenować na takich zajęciach. 

Pamiętaj, że udział w warsztatach i zajęciach będzie bezpłatny i dostępny na równych zasadach (wymagane zgłoszenie), bez względu na wiek, stopień zaawansowania w danej dyscyplinie.