Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Cele nowej ścieżki rozwoju Krosna. Prosimy o opinie

Od kilku miesięcy Zespół Miejski i Rada Rozwoju Krosna intensywnie pracują nad nową ścieżką rozwoju naszego miasta. Na podstawie szczegółowej diagnozy problemów, opinii i uwag zgłaszanych przez mieszkańców w badaniach ankietowych i konsultacjach, a także wniosków z pracy warsztatowej, zostały wypracowane propozycje celów rozwojowych. W jakim stopniu odpowiadają one na potrzeby mieszkańców i jak można je udoskonalić?

 

Zapraszamy do wyrażenia opinii i wspólnej pracy nad opracowaniem ostatecznego kształtu celów rozwoju Krosna. Konsultacje trwają do 1 września 2020 r. Następnie, na podstawie zebranych uwag zostaną wypracowane ostateczne cele, które znajdą odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Lokalnego Krosna.

 

Wyniki badania ankietowego: raport