Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

FORMULARZ KONSULTACYJNY do projektu Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko