Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Konkursu na najpiękniejszą choinkę

Zapraszamy do głosowania na najpiękniejszą choinkę.

Choinki zostały ubrane przez przedszkolaków uczęszczających do Przedszkoli Miejskich, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5.12.2012r. i potrwa do dnia 15.12.2021r. Choinki zostały przyozdobione własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 19.12.2021r. na krośnieńskim Rynku

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca oraz sposobu ogłoszenia wyników konkursu.

Poniżej prezentujemy zdjęcia 9 Choinek wraz z numerami.