Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Ocena satysfakcji klienta Urzędu Miasta

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Krosna prowadzi badanie ankietowe klientów Urzędu oraz mu podległych jednostek organizacyjnych.
Ankietę w formie elektronicznej kierujemy do wszystkich klientów z prośbą o dokonanie oceny naszej pracy oraz jakości życia w mieście.
Ankieta składa się z 15 pytań. Badanie skierowane jest do osób, które w 2022/2023 roku korzystały z usług Urzędu Miasta Krosna i jednostek mu podległych.
Wypełniając ankietę, należy wskazać obszar oraz rodzaj ocenianej usługi. W przypadku chęci oceny kliku obszarów/usług konieczne jest wypełnienie kolejnej ankiety dla następnego obszaru/usługi podlegającego ocenie.

Wyniki ankiety pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w Urzędzie i jednostkach podległych oraz pozwolą na ewentualne wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę świadczonych usług.

Ankietę można wypełnić w terminie do 20 marca 2023r.