Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy

Od 1 stycznia 2021 r. w związku ze zmianą granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, położony dotychczas w Krościenku Wyżnym.


Zapraszamy do zgłaszania propozycji nazwy dla tej ulicy.


Proponując nazwę należy kierować się następującymi zasadami:
- nazwy nie mogą być myląco podobne do już istniejących,
- należy je podawać według zasad pisowni polskiej,
- nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego,
- nie należy nadawać nazw pochodzących od nazwisk lub pseudonimów osób żyjących,
- przy nadawaniu nazw upamiętniających osoby, w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę osoby zasłużone dla Krosna i regionu,
- zaleca się zachowanie zgodności nazw z tradycją i historią Krosna, a także zachowanie zgodności z dotychczasową tematyką nazewnictwa w danej części miasta.

 

Wyniki ankiety: podsumowanie