Aktualności

Ikonka zegara

21 września 2020

Wyniki ankiet do projektu

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. mieszkańcy brali udział w opracowaniu celów rozwoju lokalnego Krosna.

Zobacz wyniki ankiety

Ikonka zegara

18 sierpnia 2020

Wyniki ankiety do projektu

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeniu rankingu kluczowych wyzwań Krosna.

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeniu rankingu kluczowych wyzwań Krosna.
Lista 10 kluczowych wyzwań została wypracowana przez Zespół Miejski. Mieszkańcy za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych mieli możliwość uszeregowania wyzwań od najważniejszego do najmniej ważnego. W ankiecie wzięło udział 99 osób. Za każdą odpowiedź przyznawane były punkty: od 10 – wyzwanie wskazane jako najważniejsze do 1 – wyzwanie wskazane jako najmniej ważne. Wyzwania zostały uszeregowane w rankingu na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Zobacz wyniki ankiety

Czytaj więcej
Ikonka zegara

24 czerwca 2020

Wyniki Badania społecznego pn.: "Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta" .

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 8 do 14 czerwca 2020 r. na Platformie Konsultacji Społecznych prosiliśmy mieszkańców oraz sympatyków Krosna o refleksję nad zasobami naszego miasta.

Celem ankiety było włączenie lokalnej społeczności w proces gromadzenia informacji o takich zasobach, które należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu projektu, gdyż są charakterystyczne dla Krosna, przydatne do tworzenia produktów, usług i ofert.

Liczba oraz szczegółowość odpowiedzi przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy od Państwa bardzo wartościowy materiał, mówiący nie tylko o zasobach, ale także o produktach miasta. Część z Państwa dzieliła się swoimi przemyśleniami, również wykraczający...

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 8 do 14 czerwca 2020 r. na Platformie Konsultacji Społecznych prosiliśmy mieszkańców oraz sympatyków Krosna o refleksję nad zasobami naszego miasta.

Celem ankiety było włączenie lokalnej społeczności w proces gromadzenia informacji o takich zasobach, które należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu projektu, gdyż są charakterystyczne dla Krosna, przydatne do tworzenia produktów, usług i ofert.

Liczba oraz szczegółowość odpowiedzi przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy od Państwa bardzo wartościowy materiał, mówiący nie tylko o zasobach, ale także o produktach miasta. Część z Państwa dzieliła się swoimi przemyśleniami, również wykraczającymi poza treść ankiety, a dotykającymi kwestii związanych z identyfikacją problemów, gdzie pewne zasoby były jedynie pretekstem do – często pełnych troski – wypowiedzi o obecnej sytuacji naszego miasta.

Ankietę internetową wypełniło 106 osób. Ponadto zasoby miasta były przedmiotem intensywnych prac Zespołu Miejskiego opracowującego projekt, a także Rady Rozwoju Krosna.

Pełen raport z badania mogą Państwo ściągnąć korzystając z odnośnika poniżej.

 


Załączniki

Czytaj więcej