Baza wiedzy

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące Konsultacji Społecznych. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe i formularz do zadawania pytań znajdziesz na stronie.

 

  • 1. Czym są konsultacje społeczne? Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wszystkich szczebli a mieszkańcami. Konsultacje to wysłuchiwanie opinii mieszkańców, poznanie ich propozycji, rozwiązań dotyczących kwestii ważnych dla danego środowiska.  

 

  • 2. Czy należy planować konsultacje? Tak, oczywiście. Konsultacje to pewien proces, w związku z czym musi on zostać odpowiednio zaplanowany. Warto uwzględnić takie kwestie jak – aspekt konsultacji, czyli to, co chcemy konsultować, cel konsultacji, odbiorcy konsultacji – na jakiej grupie osób najbardziej nam zależy, ważny jest również czas, miejsce i metody prowadzonych konsultacji.
  • 3. Kto może konsultować? Konsultować może każdy mieszkaniec, osoba, której zależy na rozwiązaniu danej kwestii. Dlatego tak ważne jest umiejętne zaplanowanie konsultacji społecznych i dotarcie do adresatów.

 

  • 4. Czy konsultacje społeczne są obowiązkowe? Część z nich tak. Konsultacje społeczne wynikają z konkretnych ustaw, takich jak m.in. ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce czym są konsultacje społeczne? Wymienione tam artykuły dotyczące obowiązkowego przeprowadzania konsultacji nie oznaczają tego, że konsultacje nie mogą być prowadzone również odnośnie innych tematów. Prowadzone mogą być zawsze wtedy, gdy Urząd chce poznać zdanie mieszkańców.

 

  • 5. Dlaczego warto włączać się w konsultacje? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Udział w konsultacjach na pewno daje poczucie wpływu na to, co dzieje się w danym mieście oraz wpływu na kwestie dotyczące bezpośrednio mieszkańców. Konsultacje dają przestrzeń do dyskusji, przedstawienia swoich opinii poglądów - z zachowaniem poszanowania osób w nich uczestniczących. Konsultacje to także dobra nauka dla obu stron: strony samorządowej – dla której ważne jest poznanie potrzeb mieszkańców, a dla mieszkańców – jest to szansa na poznanie samorządu, procedur, ale także dają możliwość wystąpienia na forum, zadawania pytań. W konsekwencji włączanie się w konsultacje umożliwia podejmowanie lepszych decyzji.

 

  • 6. Kiedy rozpocząć konsultacje społeczne? Konsultacje społeczne najlepiej rozpocząć w momencie, gdy mamy już określony problem, ale nie mamy określonych decyzji (tak by mieszkańcy mogli mieć wpływ na rozwiązanie sytuacji). Jednocześnie osoby prowadzące konsultacje powinny poinformować mieszkańców o kwestiach stałych, których nie można zmienić. Taką „kwestią stałą” możemy nazwać sytuację, która ma swoje regulacje prawne, wynikające z ustaw, rozporządzeń czy też uchwał, a także np. limitu środków. Rozpoczynając konsultacje mieszkańcy powinni mieć tego świadomość.