Konsultacje Planów Miejscowych

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Ocena satysfakcji klienta Urzędu Miasta

Szanowni Państwo,Urząd Miasta Krosna prowadzi badanie ankietowe klientów Urzędu oraz mu podległych jednostek organizacyjnych.Ankietę w formie elektronicznej kierujemy do wszystkich klientów z prośbą o dokonanie oceny naszej pracy oraz jakości życia w...

Ankieta zakończona

14.12.2022 - 22.03.2023

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

Teren zieleni przy ul. Lwowskiej jest obszarem mało atrakcyjnym. Obecnie w tym miejscu znajduje się niewielki obszar trawiasty, który swoją formą nie zachęca do wypoczynku. Pobliskie centra handlowe i bary szybkiej obsługi powodują, że częstymi gośćm...

Konsultacja zakończona

25.05.2022 - 15.06.2022

Ankieta dotycząca przedsięwzięcia "Integracja grup społecznych poprzez sport i rekreację na terenie miasta Krosna"

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa. „Wspólni...

Ankieta zakończona

22.03.2022 - 03.04.2022

Konkursu na najpiękniejszą choinkę

Zapraszamy do głosowania na najpiękniejszą choinkę. Choinki zostały ubrane przez przedszkolaków uczęszczających do Przedszkoli Miejskich, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5.12.2012r. i potrwa do dnia 15.12.202...

Ankieta zakończona

05.12.2021 - 15.12.2021

Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Kroscienko Wyżne, Krosno i Wojaszówka na lata 2021-2030

Podstawowym celem Planu transportowego jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Krosna oraz Gmin ościennych w sposób prowadzący do podniesienia dostępności transportowo-komunikacyjnej, w ty...

Konsultacja zakończona

21.04.2021 - 11.05.2021

Wybieramy nazwę dla nowej ulicy – II etap konsultacji

Pod koniec stycznia br. zaprosiliśmy mieszkańców do zgłaszania pomysłów na nazwę dla ulicy, która w tym roku została przyłączona do Krosna wraz z terenem przeznaczonym pod budowę łącznika do drogi S19 oraz strefę inwestycyjną. W ankiecie wzięło udzia...

Konsultacja zakończona

02.03.2021 - 15.03.2021

Letni autobus do uzdrowisk – wyraź swoją opinię

Problem z parkowaniem samochodu, ekonomia i ekologia oraz możliwość skorzystania z atrakcji turystycznych w poszczególnych miejscowościach to główne przesłanki do uruchomienia połączeń MKS pomiędzy Krosnem a uzdrowiskami – Iwoniczem Zdrojem i Rymanow...

Ankieta zakończona

28.01.2021 - 07.02.2021

Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy

Od 1 stycznia 2021 r. w związku ze zmianą granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, położony dotychczas w Krościenku Wyżnym. Zapraszamy do zgłaszania propozycji nazwy dla tej ulicy. Proponując nazwę należy kier...

Ankieta zakończona

26.01.2021 - 05.02.2021

Cele nowej ścieżki rozwoju Krosna. Prosimy o opinie

Od kilku miesięcy Zespół Miejski i Rada Rozwoju Krosna intensywnie pracują nad nową ścieżką rozwoju naszego miasta. Na podstawie szczegółowej diagnozy problemów, opinii i uwag zgłaszanych przez mieszkańców w badaniach ankietowych i konsultacjach, a t...

Ankieta zakończona

21.08.2020 - 01.09.2020

Kluczowe wyzwania Krosna

Poniżej znajduje się lista kluczowych wyzwań Krosna (w porządku alfabetycznym). Uszereguj wyzwania od najważniejszego do najmniej istotnego.Wpisz litery odpowiadające konkretnym wyzwaniom w puste pola pod liczbami od 1 do 10, tak, aby przy liczbie 1 ...

Ankieta zakończona

24.07.2020 - 31.07.2020

Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Krosna zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszego miasta – elementów, które są charakterystyczne dla Krosna i wyróżniają je na tle innych.Pomyślcie przez chwilę, z czego Krosno powinno być...

Ankieta zakończona

08.06.2020 - 14.06.2020

Ankieta na temat problemów społecznych w zakresie dostaw wody wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno.

  Ankieta realizowana jest w ramach zadania „Szczegółowa diagnoza problemów społecznych w zakresie dostaw wody” na potrzeby projektu „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, DPT/BDG-I...

Ankieta zakończona

26.02.2020 - 31.03.2020

Test