Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Zgodnie z uchwałą nr XLV/1288/22 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, został przygotowany projekt nowej Strategii Rozwoju Miasta. Projekt powstawa...

Konsultacja zakończona

07.04.2023 - 12.05.2023

Ocena satysfakcji klienta Urzędu Miasta

Szanowni Państwo,Urząd Miasta Krosna prowadzi badanie ankietowe klientów Urzędu oraz mu podległych jednostek organizacyjnych.Ankietę w formie elektronicznej kierujemy do wszystkich klientów z prośbą o dokonanie oceny naszej pracy oraz jakości życia w mieście. Ankieta składa się z 15 pytań. Badanie skierowane jest do osób, które w 2022/2023 roku kor...

Ankieta zakończona

14.12.2022 - 22.03.2023

Strategia Mieszkaniowa Miasta Krosna na lata 2023-2030

W związku z opracowaniem dokumentu pn.: Strategia Mieszkaniowa Miasta Krosna zachodzi konieczności zamieszczenia projektu dokumentu w przestrzeni internetowej Miasta w celu przeprowadzenia jego konsultacji społecznych.

Konsultacja zakończona

20.02.2023 - 22.02.2023

Otwarty nabór propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Krosna zaprasza do składania propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta  Krosna na lata 2023-2030. Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, która powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim. Nabór projektów kluczowych zaplanowanych do realizacji w ramach wdrażania Strategii stanowi k...

Konsultacja zakończona

06.02.2023 - 21.02.2023

Ankieta dotycząca przedsięwzięcia "Integracja grup społecznych poprzez sport i rekreację na terenie miasta Krosna"

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”   W rama...

Ankieta zakończona

22.03.2022 - 03.04.2022

Konkursu na najpiękniejszą choinkę

Zapraszamy do głosowania na najpiękniejszą choinkę. Choinki zostały ubrane przez przedszkolaków uczęszczających do Przedszkoli Miejskich, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5.12.2012r. i potrwa do dnia 15.12.2021r. Choinki zostały przyozdobione własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Ogłoszenie wyników odbędzie si...

Ankieta zakończona

05.12.2021 - 15.12.2021

Letni autobus do uzdrowisk – wyraź swoją opinię

Problem z parkowaniem samochodu, ekonomia i ekologia oraz możliwość skorzystania z atrakcji turystycznych w poszczególnych miejscowościach to główne przesłanki do uruchomienia połączeń MKS pomiędzy Krosnem a uzdrowiskami – Iwoniczem Zdrojem i Rymanowem Zdrojem. Co sądzisz o tej inicjatywie? Wyraź swoje zdanie w anonimowej ankiecie!

Ankieta zakończona

28.01.2021 - 07.02.2021

Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy

Od 1 stycznia 2021 r. w związku ze zmianą granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, położony dotychczas w Krościenku Wyżnym. Zapraszamy do zgłaszania propozycji nazwy dla tej ulicy. Proponując nazwę należy kierować się następującymi zasadami:- nazwy nie mogą być myląco podobne do już istniejących,- należy je ...

Ankieta zakończona

26.01.2021 - 05.02.2021

Cele nowej ścieżki rozwoju Krosna. Prosimy o opinie

Od kilku miesięcy Zespół Miejski i Rada Rozwoju Krosna intensywnie pracują nad nową ścieżką rozwoju naszego miasta. Na podstawie szczegółowej diagnozy problemów, opinii i uwag zgłaszanych przez mieszkańców w badaniach ankietowych i konsultacjach, a także wniosków z pracy warsztatowej, zostały wypracowane propozycje celów rozwojowych. W jakim stopni...

Ankieta zakończona

21.08.2020 - 01.09.2020

Kluczowe wyzwania Krosna

Poniżej znajduje się lista kluczowych wyzwań Krosna (w porządku alfabetycznym). Uszereguj wyzwania od najważniejszego do najmniej istotnego.Wpisz litery odpowiadające konkretnym wyzwaniom w puste pola pod liczbami od 1 do 10, tak, aby przy liczbie 1 znalazło się wyzwanie najważniejsze, a  przy liczbie 10 - najmniej ważne.   A - Budowa marki Krosn...

Ankieta zakończona

24.07.2020 - 31.07.2020

Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Krosna zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszego miasta – elementów, które są charakterystyczne dla Krosna i wyróżniają je na tle innych.Pomyślcie przez chwilę, z czego Krosno powinno być dumne. Jakie posiada specyficzne zasoby, przydatne do tworzenia produktów, usług, ofert? Jakie zaso...

Ankieta zakończona

08.06.2020 - 14.06.2020

Ankieta na temat problemów społecznych w zakresie dostaw wody wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno.

  Ankieta realizowana jest w ramach zadania „Szczegółowa diagnoza problemów społecznych w zakresie dostaw wody” na potrzeby projektu „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, DPT/BDG-II/POPT/166/19”.  

Ankieta zakończona

26.02.2020 - 31.03.2020

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test