Konsultacje społeczne

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Zgodnie z uchwałą nr XLV/1288/22 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w...

Konsultacja zakończona

07.04.2023 - 12.05.2023

Ocena satysfakcji klienta Urzędu Miasta

Szanowni Państwo,Urząd Miasta Krosna prowadzi badanie ankietowe klientów Urzędu oraz mu podległych jednostek organizacyjnych.Ankietę w formie elektronicznej kierujemy do wszystkich klientów z prośbą o dokonanie oceny naszej pracy oraz jakości życia w...

Ankieta zakończona

14.12.2022 - 22.03.2023

Strategia Mieszkaniowa Miasta Krosna na lata 2023-2030

W związku z opracowaniem dokumentu pn.: Strategia Mieszkaniowa Miasta Krosna zachodzi konieczności zamieszczenia projektu dokumentu w przestrzeni internetowej Miasta w celu przeprowadzenia jego konsultacji społecznych.

Konsultacja zakończona

20.02.2023 - 22.02.2023

Otwarty nabór propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Krosna zaprasza do składania propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta  Krosna na lata 2023-2030. Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, która powstaje w modelu partycypacyjno-ekspe...

Konsultacja zakończona

06.02.2023 - 21.02.2023

Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna - ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz planowania dalszego rozwoju naszego miasta.   Rozpoczęły się prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030. D...

Konsultacja zakończona

02.08.2022 - 21.08.2022

Ankieta dotycząca przedsięwzięcia "Integracja grup społecznych poprzez sport i rekreację na terenie miasta Krosna"

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa. „Wspólni...

Ankieta zakończona

22.03.2022 - 03.04.2022

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej w Krośnie?

Skwer przy ul. Piastowskiej w Krośnie jest terenem wymagającym rewitalizacji. Obecnie w tym miejscu znajduje się niewielki plac zabaw, zniszczone alejki i ławki, które nie zachęcają do korzystania z wypoczynku w tym miejscu i wymagają wymiany. Pomimo...

Konsultacja zakończona

16.03.2022 - 31.03.2022

Konkursu na najpiękniejszą choinkę

Zapraszamy do głosowania na najpiękniejszą choinkę. Choinki zostały ubrane przez przedszkolaków uczęszczających do Przedszkoli Miejskich, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5.12.2012r. i potrwa do dnia 15.12.202...

Ankieta zakończona

05.12.2021 - 15.12.2021

Konsultacje społeczne w sprawie "Uchwały Krajobrazowej dla miasta Krosna"

Konsultacje mają ca celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna na temat stanu krajobrazu miasta oraz określenie zagrożeń dla degradacji i zawłaszczania przestrzeni publicznej miasta. Wyniki konsultacji będą stanowiły ważną wskazówkę przy ustalani...

Konsultacja zakończona

06.10.2021 - 22.10.2021

Letni autobus do uzdrowisk – wyraź swoją opinię

Problem z parkowaniem samochodu, ekonomia i ekologia oraz możliwość skorzystania z atrakcji turystycznych w poszczególnych miejscowościach to główne przesłanki do uruchomienia połączeń MKS pomiędzy Krosnem a uzdrowiskami – Iwoniczem Zdrojem i Rymanow...

Ankieta zakończona

28.01.2021 - 07.02.2021

Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy

Od 1 stycznia 2021 r. w związku ze zmianą granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, położony dotychczas w Krościenku Wyżnym. Zapraszamy do zgłaszania propozycji nazwy dla tej ulicy. Proponując nazwę należy kier...

Ankieta zakończona

26.01.2021 - 05.02.2021

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - wyłożenie projektu

Przedmiotem kolejnego etapu konsultacji społecznych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”- ETAP I wraz z prognozą oddziaływan...

Konsultacja zakończona

19.08.2020 - 30.09.2020

Cele nowej ścieżki rozwoju Krosna. Prosimy o opinie

Od kilku miesięcy Zespół Miejski i Rada Rozwoju Krosna intensywnie pracują nad nową ścieżką rozwoju naszego miasta. Na podstawie szczegółowej diagnozy problemów, opinii i uwag zgłaszanych przez mieszkańców w badaniach ankietowych i konsultacjach, a t...

Ankieta zakończona

21.08.2020 - 01.09.2020

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Konsultacja zakończona

08.07.2020 - 31.07.2020

Kluczowe wyzwania Krosna

Poniżej znajduje się lista kluczowych wyzwań Krosna (w porządku alfabetycznym). Uszereguj wyzwania od najważniejszego do najmniej istotnego.Wpisz litery odpowiadające konkretnym wyzwaniom w puste pola pod liczbami od 1 do 10, tak, aby przy liczbie 1 ...

Ankieta zakończona

24.07.2020 - 31.07.2020

Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Krosna zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszego miasta – elementów, które są charakterystyczne dla Krosna i wyróżniają je na tle innych.Pomyślcie przez chwilę, z czego Krosno powinno być...

Ankieta zakończona

08.06.2020 - 14.06.2020

Ankieta na temat problemów społecznych w zakresie dostaw wody wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno.

  Ankieta realizowana jest w ramach zadania „Szczegółowa diagnoza problemów społecznych w zakresie dostaw wody” na potrzeby projektu „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, DPT/BDG-I...

Ankieta zakończona

26.02.2020 - 31.03.2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie o następującej treści: „Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,94 ha, stanowiące część Gminy Kr...

Konsultacja zakończona

27.01.2020 - 27.02.2020

WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”

  Opis konsultacji Przedmiotem konsultacji jest koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”. Zawarte w niej rozwiązania zostały w dużej mierze oparte na wnioskach mieszkańców i radnych osiedla Turaszó...

Konsultacja zakończona

03.02.2020 - 12.02.2020

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Konsultacje mają ca celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Konsultacja zakończona

29.07.2019 - 19.08.2019

Konsultacja społeczna dotycząca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia po...

Konsultacja zakończona

05.07.2019 - 02.08.2019

Ocena różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców

Wiesz co jest naprawdę potrzebne naszemu Miastu i chcesz się z nami podzielić swoją opinią - weź udział w tej ankiecie! Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu ocenę różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb Mieszkańców. M...

Konsultacja zakończona

11.07.2019 - 16.07.2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTO KROSNO

Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie o następującej treści: „Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,92 ha, stanowiące część Gminy Kr...

Konsultacja zakończona

24.01.2019 - 28.02.2019

Test