Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej w Krośnie?

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 16.03.2022 do 31.03.2022

Cel konsultacji

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu skweru przy ul. Piastowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego.
Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
Urząd Miasta Krosna
Krosno, ul. Bieszczadzka 5
Tel. 13 47 43 670, e-mail: os@um.krosno.pl

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Krosna, a w szczególności osoby zamieszkujące Osiedle Grota-Roweckiego.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach można wziąć udział poprzez uczestnictwo w spotkaniu na terenie skweru przy ul. Piastowskiej, które odbędzie się 28 marca 2022 r., o godzinie: 16:00 lub poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej na Portalu Konsultacji Społecznych.

Opis konsultacji

Skwer przy ul. Piastowskiej w Krośnie jest terenem wymagającym rewitalizacji. Obecnie w tym miejscu znajduje się niewielki plac zabaw, zniszczone alejki i ławki, które nie zachęcają do korzystania z wypoczynku w tym miejscu i wymagają wymiany. Pomimo tego, że całość otoczona jest cennym drzewostanem, teren wymaga wykonania nasadzeń ozdobnych z roślinności niskiej – krzewy, byliny, które zwiększą estetykę skweru oraz zachęcą do odkrywania jego nowych funkcji.

 

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące sposobu zagospodarowania oraz nadania poszczególnych funkcji dla tego terenu, pozwolą na wspólne wypracowanie wytycznych projektowych. Zostaną one zawarte w dokumentacji przetargowej na wykonanie projektu technicznego zagospodarowania skweru i przekształcenia go w park kieszonkowy.

 

 ZADBAJ O ZIELONĄ PRZESTRZEŃ WOKÓŁ CIEBIE!

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 16.03.2022 do 31.03.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 16.03.2022
do 31.03.2022


Ikonka markera goggle maps

Zobacz na mapie


Podziel się