Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna - ankieta dla mieszkańców

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 02.08.2022 do 21.08.2022

Cel konsultacji

Poznanie opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna i planowania dalszego rozwoju miasta, w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Podstawa prawna

Uchwała nr XLV/1288/22 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Kto może wziąć udział?

Udział w badaniu ankietowym mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby. Ankieta jest anonimowa.

Forma konsultacji

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod linkiem:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/sr_miasta_krosna_mieszkancy
Osoby, które chciałyby wypełnić ankietę w wersji papierowej, otrzymają ją w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a i ul. ks. S. Staszica 2 - w biurze obsługi interesanta, a także w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10.

Opis konsultacji

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz planowania dalszego rozwoju naszego miasta.

 

Rozpoczęły się prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030. Dokument ten będzie określał cele i kierunki rozwoju Krosna w nowych, zmieniających się uwarunkowaniach. Strategia będzie podstawą do kreowania oraz wzmacniania rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Krosna, a także ważnym instrumentem dla pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań prorozwojowych.

 

Pracujemy również nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości, który jest finansowany z Funduszy Europejskich. Dokument ten określi działania niezbędne do realizacji w obszarze przedsiębiorczości, w tym szczegółowe przedsięwzięcia mające na celu tworzenie jak najlepszych warunków do rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Państwa głosy wyrażone w ankiecie będą stanowiły wkład w powstawanie obu dokumentów.

 

Zapraszam do wyrażenia opinii zarówno mieszkańców, przedsiębiorców, jak również osoby spoza Krosna, które są zainteresowane rozwojem miasta.

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

 

Ankieta online:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/sr_miasta_krosna_mieszkancy

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 02.08.2022 do 21.08.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 02.08.2022
do 21.08.2022


Podziel się