Otwarty nabór propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 06.02.2023 do 21.02.2023

Cel konsultacji

Celem naboru jest:
• wyłonienie projektów kluczowych dla rozwoju Miasta Krosna, które zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030,
• włączenie mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w proces tworzenia Strategii Rozwoju Miasta.

Jednostka odpowiedzialna

Za przeprowadzenie naboru odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Osobą do kontaktu jest Pani Miranda Trojanowska – Naczelnik Wydziału, tel. 13 47 43 301, tel. kom. 609 064 887, e-mail: ri@um.krosno.pl.

Kto może wziąć udział?

Nabór skierowany jest do mieszkańców Miasta Krosna oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak również instytucje i organizacje.

Forma konsultacji

Wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszenia projektu kluczowego – według załącznika do niniejszego ogłoszenia lub poprzez Platformę Konsultacji Społecznych.

Propozycje projektów należy złożyć w wybrany sposób:
a) przesyłając skan wypełnionego formularza na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
b) składając formularz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A,
c) wypełniając formularz w wersji elektronicznej i przesyłając go poprzez Platformę Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje.

Opis konsultacji

Prezydent Miasta Krosna zaprasza do składania propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta  Krosna na lata 2023-2030.

Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, która powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim. Nabór projektów kluczowych zaplanowanych do realizacji w ramach wdrażania Strategii stanowi kolejny etap jej tworzenia.

Nabór jest formą konsultacji, prowadzonych zgodnie z uchwałą nr XLV/1288/22 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Szczegółowe zasady naboru i oceny propozycji projektów określa załącznik – Regulamin naboru.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 06.02.2023 do 21.02.2023


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 06.02.2023
do 21.02.2023


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się