Wybieramy nazwę dla nowej ulicy – II etap konsultacji

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 02.03.2021 do 15.03.2021

Cel konsultacji

Włączenie mieszkańców Krosna w proces nadawania nazwy dla nowej ulicy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Krosna
Krosno, ul. Lwowska 28 A
tel. 13 47 43 301; e-mail: ri@um.krosno.pl

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Krosna.

Forma konsultacji

Ankieta elektroniczna na Portalu Konsultacji Społecznych.

Opis konsultacji

Pod koniec stycznia br. zaprosiliśmy mieszkańców do zgłaszania pomysłów na nazwę dla ulicy, która w tym roku została przyłączona do Krosna wraz z terenem przeznaczonym pod budowę łącznika do drogi S19 oraz strefę inwestycyjną. W ankiecie wzięło udział 856 osób. Zgłoszono 225 propozycji nazw.
Wszystkie propozycje zostały przeanalizowane przez Komisję ds. Nadawania i Zmiany Nazw. Do drugiego etapu konsultacji Komisja wybrała siedem, które najtrafniej wpisują się w obowiązujące kryteria dotyczące nazewnictwa lub uzyskały największe poparcie.

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 02.03.2021 do 15.03.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 02.03.2021
do 15.03.2021


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Ikonka markera goggle maps

Zobacz na mapie


Podziel się