Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 25.05.2022 do 15.06.2022

Cel konsultacji

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego.
Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
Urząd Miasta Krosna
Krosno, ul. Bieszczadzka 5
Tel. 13 47 43 670, e-mail: os@um.krosno.pl

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Krosna.

Forma konsultacji

W konsultacjach można wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej na Portalu Konsultacji Społecznych.

Opis konsultacji

Teren zieleni przy ul. Lwowskiej jest obszarem mało atrakcyjnym. Obecnie w tym miejscu znajduje się niewielki obszar trawiasty, który swoją formą nie zachęca do wypoczynku. Pobliskie centra handlowe i bary szybkiej obsługi powodują, że częstymi gośćmi w tym terenie są młodzi ludzie, którzy  korzystając z komunikacji miejskiej lub spacerując przechodzą obok tego terenu.

Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej w Krośnie?

Park kieszonkowy to forma terenu o niewielkiej powierzchni od 300 – 5000 m2 coraz częściej spotykana w przestrzeni miejskiej. Określenie „park kieszonkowy” jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego zwrotu „pocket park” i jak sama nazwa wskazuje, zajmuje niewiele miejsca.
Taka forma zagospodarowania terenu cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, młodzieży czy przechodniów. Można tam znaleźć elementy do wypoczynku czynnego, tj. urządzenia siłowe, zabawowe, gry terenowe oraz do wypoczynku biernego, czyli np.: ławeczki, huśtawki, leżaki. Ciekawym rozwiązaniem wśród zabudowań miejskich są flowparki jako atrakcyjne miejsca wypoczynku i relaksu zwłaszcza dla młodych osób. Nowoczesne i ciekawe formy do ćwiczeń wzbudzają wyobraźnię i kreatywność, jak również stanowią formę wyładowania negatywnych emocji, które dzisiaj towarzyszą każdemu z nas.

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące sposobu zagospodarowania oraz nadania poszczególnych funkcji dla tego skweru, pozwolą na wspólne wypracowanie wytycznych projektowych, które zostaną uwzględnione w koncepcji na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej.

 

Chcesz mieć wpływ na nowy wygląd tego miejsca - zgłoś swoje uwagi w Konsultacjach Społecznych!

 

 

Ankieta jest anonimowa i ma na celu poznanie opinii społecznej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Lwowskiej w Krośnie na park kieszonkowy.

 

 

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 25.05.2022 do 15.06.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 25.05.2022
do 15.06.2022


Ikonka markera goggle maps

Zobacz na mapie


Podziel się